Farebnosť

Pre verné zobrazenie farebnosti je najlepšie fotky skonvertovať do režimu CMYK, v ktorom pracuje väčšina digitálnych tlačiarní. Priestor (farebný gamut) režimu RGB je väčší, ako gamut CMYK a preto môže prísť bez konverzie k skresleniu, alebo posunu farieb pri tlači.

Vkladať tlačové profily ICC nie je potrebné, no pokiaľ chcete, alebo musíte, zvoľte profil “ISO Coated v2 (ECI)”, alebo pri veľmi tmavých fotkách “ISO Coated v2 300% (ECI)” – používame ich ako predvolené profily na našich zariadeniach a je to vo veľa prípadoch európsky štandard.

Ak majú tlačové podklady výrazné, žiarivé farby, ktoré pri konverzii do CMYK stratia požadovaný efekt a prioritou je pre Vás práve daná farebná sýtosť, môžete zaslať dáta aj v režime RGB s prihliadnutím na možný mierny farebný posun a miernu stratu saturácie. Každopádne býva tento postup pre tieto priority úspešnejší.

Rozlíšenie a rozmer

Ideálne sú rozmery tlačových dát v mierke 1:1, teda rovnaké ako budú na výtlačku. Ak to z technických dôvodov nie je možné (napr. limit v grafickej aplikácii), odporúčame mierku z čo najnižším menovateľom (napr. 1:2, 1:3, 1:4 atď) a zvýšiť požadované rozlíšenie násobkom menovateľa (napr. 150dpi x 2 = 300dpi pri mierke 1:2).

Rozlíšenie tlačových podkladov (pri mierke 1:1) odporúčame 150dpi a vyššie. Pri väčších výtlačkoch (1 meter a viac) je častokrát použiteľné nižšie rozlíšenie, nakoľko sa na výtlačky človek nepozerá tak zblízka ako pri menších rozmeroch. Pri menších rozmeroch zasa nezaškodí rozlíšenie vyššie. Dobrým návykom je tiež zbytočne neznižovať, alebo (umelo – interpoláciou) nezvyšovať rozlíšenie – prichádza tým k nežiadúcej degradácii. Ak majú Vaše podklady nízke rozlíšenie, kontaktujte nás, fotku posúdime a odporučíme vhodný rozmer.

 

Pri výrobe obrazov na plátne s nepotlačeným okrajom sa k rozmerom pridáva po 6mm (bez ohľadu na rozmer obrazu), kvôli zahnutiu malého kúsku potlače na hranu rámu (vyzerá to lepšie ako pri presnom rozmere).príprava dát - nepotlačené bočné strany


Pokiaľ to kompozícia obrázku nedovoľuje (napr. prišlo by k zahnutiu časti hlavy osoby na fotografii) a potrebujete potlačené okraje, požiadajte nás o tzv. zrkadlové okraje, kedy pripravíte tlačové dáta ako pre obraz z nepotlačenými okrajmi (viď vyššie) a okraje vyrobíme zo zrkadlového obrazu pri okrajoch fotografie – potlač na plátne zahnutom okolo rámu bude “odraz” potlače pri okrajoch čelnej časti obrazu – je to overený postup a takmer vždy s veľmi dobrým výsledkom.


Obrazy s potlačeným okrajom musia mať rozmery o 5 cm väčšie ako požadovaný rozmer obrazu, čiže z každého okraja obrázku je použitých 2,5cm na zahnutie okolo rámu.

Veľkosť a formát tlačových dát

Náš online editor podporuje formáty .jpg a .png s limitom cca 30MB. Pre väčšie súbory v režime CMYK bez kompresie (resp. bezstratovou kompresiou) a najvačšiu istotu zachovania kvality výtlačku je ideálne použiť dátový server. Preferujeme formát .tiff (s bezstratovou kompresiou LZW), kde je pomer kvality, veľkosti a bezproblémovosti z našich skúsenosti najlepší.

Titulok
Názov článku
Príprava tlačových dát
Autor
Meno vydavateľa
Plotbase, s.r.o.